Vår viktigste testlab

Norges maritime næring har en rik og stolt historie, og ikke minst stort fremtidspotensial.

Vi må bare ta de rette valgene.

70%

70 prosent av jordoverflaten er dekket av hav. Havet har alltid sikret oss mat, inntekter og arbeid og lagt grunnlaget for den norske velferden. Det vil havet også gjøre i fremtiden. Kloke beslutninger, evne til innovasjon og utvikling – og en smule galskap – har gjort oss til en av verdens fremste maritime nasjoner. Et unikt fortrinn når verdens fokus nå vendes mot havet.

Les mer

80%

De store havdypene er jordens siste uutforskede områder. Hele 80 prosent av havet er dypere enn 3.000 meter, og bare fem prosent av verdens havarealer er undersøkt. Med kunnskap og erfaring fra arbeid på dype og utsatt havområder, leder norske aktører an i avanserte operasjoner i og på havet. Kanskje ligger svaret på kreftgåten på havets bunn.

Les mer

90%

Behov for mat, energi, nye ressurser og næringsveier øker i takt med befolkningsveksten. I havet ligger enorme, uutnyttede muligheter – faktisk er 90 prosent av havet ennå ikke utforsket. Analyser av hva Norge skal leve av i fremtiden, peker på at havet i overskuelig fremtid vil være den viktigste bidragsyteren til å holde eksportinntektene oppe.

Les mer